Spring til indhold
Luk

Vingstedkonferencerne

 

Vingstedkonference den 6. maj 2015
Recovery, Empowerment og Rehabilitering

Hvad er det for noget - og hvordan passer Alkoholbehandlingen ind i det?

 

Program 

Læs mere

 

 

De Nationale Kliniske retningslinier

ved Anette Søgaard Nielsen, Syddansk Universitet

Læs mere

 

Rehabilitering, recovery og empowerment - begreber i og historien bag rehabilitering

ved Professor Hans Lund, Syddansk Universitet

Læs mere

 

Rehabilitering og empowerment - muligheder og udfordringer i alkoholbehandling

ved Centerleder Gert Munzberg, Svendborg kommune

Læs mere

 

Hvordan kan vi se det? - Recovery-screening af behandlingstilbud

ved Udviklingskonsulent Runa Bjørn, Center for Socialfaglig udvikling i Århus

Læs mere

 

Empowerment - behandling og frivillighed

ved Vicecenterleder Jens K. Nielsen, Esbjerg

Læs mere

 

 

___________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                     

 


Vingstedkonference den 21. maj 2014

Program
Læs mere

TEMAER: 
- Forskellige former for familiebaserede indsatser og deres forskelle og ligheder
- Vores synlighed i befolkningen, og hvordan vi kan øge den


Kognitiv familiebehandling. Det er evidensbaseret – men hvad går det ud på??
v. Psykolog Christian Ferrer
Se oplæg

Hvordan gøres alkoholbehandling mere sexet i samfundets øjne?
v. Niels Erik Folmann
Se oplæg

Sunhedsstyrelsens familiekurser
v. Kirsten Mundt
Se oplæg

Forandring uden behandling
v. Anne-Sofie Christensen og Karen Elmeland
Se oplæg
Vingstedkonference den 15. maj 2013

Program
Læs mere

TEMA: Afhængighed og overforbrug i et helhedsorienteret rehabiliteringsperspektiv 

Udfordring af overbrug- og afhængighedsbegrebet
v. Uffe Juul Jensen.
Se oplæg

Den praktiserede læges rolle i forhold til patienter med overforbrug og afhængighed
v. Lægeforeningen repræsenteret af Jette Dam-Hansen.
Se oplæg


Kan vi arbejde med motivation? Motivational Interviewing
v. Anette Søgaard Nielsen
Se oplæg

Afgrænset behandlingslængde: Fordele og ulemper
- og hvordan tilgodeses indsats til den belastede målgruppe som erstatning for døgn?

v. afdelingsleder Tine Horn, Center for Alkoholbehandling, Aarhus Kommune
Se oplæg

Den århusianske model bygger på NICE guidelines - læs mere her:
"NICE guidelines på aarhusiansk" i Magasinet RUS, april 2013 - læs artiklen.
Link til de engelske guidelines: Læs rapporten og rapporten i pixiudgaven.
Vingstedkonferencen den 9. maj 2012 

Program
Læs mere

TEMA: Grænseflader på alkoholområdet - afrusning og svangreindsats

Bjarne Elholm, stabsmedarbejder og sygeplejerske, Center for Misbrugsbehandling og Pleje, Københavns Kommune
Evidensbaseret afrusning.
Materialer: Flowchart
                Instruks - ambulant afrusning og abstinensbehandling
                SAWS - scoreskema personale
                Vejledning - Ambulant afrusning og abstinensbehandling
                Litteraturliste

Ulrik Becker, overlæge, Hvidovre Hospital
Kortlægning af afrusning og abstinensbehandling i en samlet region.
Se oplæg: Afrusning og abstinensbehandling i regionalt regi
Materialer: Abstinensbehandling - monitorering og scoring
                Abstinensbehandling- observationsskema

Helle Hedegaard Hein, konsulent og ph.d.
Motivation og ledelse af fagprofessionelle.
Se oplæg: Motivation og ledelse af fagprofessionelleVingstedkonferencen den 4. maj 2011

Program
Læs mere

TEMA: Unge og ældre - og knapt så meget dem midt imellem.

Leif Vind, cand.psyk., ph.d.
"Hvordan tænker de unge - og hvad skal vi som behandlingsinstitution tage i betragtning, når vi skal forstå, hvordan relevant behandling skal se ud?
Se oplæg

Dirch Bacher og Zandra Olesen, U-turn, Københavns Kommune
Behandlingseksempel fra U-turn
Se oplæg
Link til videofortællingen "Brevet" - se den her

Ulrik Becker, overlæge, Hvidovre Hospital
Ældres alkoholvaner og de særlige problemstillinger, der er forbundet dermed.
Se oplæg

Christina Kudsk Nielsen, projektmedarbejder, Rusmiddelcenter Silkeborg
Praksiseksempel fra Silkeborg
Se oplæg

Vingstedkonferencen den 5. maj 2010

Program
Læs mere

FOKUS:  Psykisk comorbiditet og alkoholproblemer Finn Zirau, overlæge, Center for Alkoholbehandling, Københavns Kommune.
"Viden om den gode indsats overfor psykisk comorbiditet og alkoholproblemer."
Se oplæg

Anne Mette Jespersen, Misbrugscenter Herning, Herning Kommune.
"Eksempel fra en mindre institution"
Se oplæg

Anne Marie Berntsen, afdelingsleder, Alkoholbehandlingen, Svendborg Kommune.
"Eksempel fra en mellemstor institution"
Se oplæg

Helene Byghom Risager, leder, Alkoholbehandlingen, Århus Kommune.
"Eksempel fra en stor institution"
Se oplæg

FOKUS: Aktivering og alkoholmisbrug Anette Søgaard Nielsen, centerleder, Alkoholbehandlingen, Odense Kommune.
"Viden om den gode indsats, når der både skal være fokus på aktivering og alkoholmisbrug"
Se oplæg

Keld Bertelsen, CFR Ikast-Brande, Ikast-Brande Kommune.
"Eksempel fra en mindre institution"
Se oplæg

Helle Kjær, centerleder, Blå Kors Behandlingscenter Taastrup.
"Eksempel fra en mellemstor institution"
Se oplæg

Vingstedstedkonferencen den 27. maj 2009

Program
læs mere

Else Smith, centerchef, Sundhedsstyrelsen.
"Kvalitetssikring i alkoholbehandlingen. Om baggrund, indhold og intentionen med Sundhedsstyrelsens rådgivende anbefalinger."
Se oplæg

Peter Kjærsgaard Pedersen, kontorchef, Kommunernes Landsforening.
"Kvalitet i alkoholbehandlingen. KLs kvalitetsinspirationskatalog for misbrugsområdet - indhold og intention med materialet."
Se oplæg

Anette Søgaard Nielsen, centerleder og ph.d. , Alkoholbehandlingen, Odense Kommune.
"Kvalitetsarbejdet i alkoholbehandlingen. Hvad er kvalitet, hvordan udvikles og sikres den - og hvad skal det være godt for?"
Se oplæg

"Fokus på børn - Instruks fra Alkoholbehandlingen, Odense Kommune."
Se oplæg

Tine Ege, leder, Alkoholbehandlingen, Amager/Københavns Kommune.
"Akutbehandling/modtagelse af akutte patienter."
Flowchart - ambulant abstinenssymptombehandling - og scoring
Patientskema

Steen Guldager, psykolog, Fredericia Kommunes Misbrugscenter.
Udredning for psykiske lidelser.
Se oplæg

Jørgen E. Christensen, direktør i Quality Management, Lego.
Kvalitetsstyring - nødvendighed eller mulighed. Hvordan gør man i det private?
Se oplæg

Vingsted-konferencen den 28. maj 2008

Patienters rettigheder og behandlernes pligter - /v. cand. jur. Peter Lundsberg, Servicestyrelsen.
"Patienternes rettigheder, klageadgang og krav på patientinformation."
Se oplæg

Hvilke opgaver skal alkoholbehandlingen løse? - /Formanden for Foreningen af socialchefer i Danmark Ole Pass, Rødovre Kommune samt ledende overlæge, dr. med. Ulrik Becker, Alkoholenheden, Hvidovre Hospital.
Se oplæg ved Ole Pass
Se oplæg ved Ulrik Becker

Hvor går alkoholbehandlingen hen(ad)?
"Styrker, svagheder, muligheder og udfordringer. "Salen/plenum i samspil med udviklingschef Marianne Fabrin og proceskonsulent Susanne Testrup.
Se SWOT-analyse

Vingsted-konferencen den 23. maj 2007

Alkoholproblemernes omfang og karakter – i et familieperspektiv - /v. leder, seniorforsker, cand.phil., ph.d. Anette Søgaard Nielsen.
Hvad ved vi om antallet af familier, hvor en forælder drikker? Er alkoholmisbrugere med børn mere nølende overfor at søge behandling, fordi de er bange for, at børnene skal blive fjernet? Med udgangspunkt i en analyse af behandlingsdata fra Fyn diskuteres børne- og familieaspektet i forhold til at søge og deltage i alkoholmisbrugsbehandling.
Se oplæg her

Familieperspektivet belyst gennem foreløbige udtræk fra det NAB - /v. fuldmægtig Mette Thorup Eriksen, Sundhedsstyrelsen.
Med udtræk fra det Nationale Alkoholbehandlingsregister(NAB)gives en første oversigt over, ”hvem” det er, som søger behandling – med særlig med interesse for de familiære data.
Se oplæg her

Effekten ved at inddrage familien i alkoholbehandlingen - /v. cand.psyk, Ph.D. Helene Bygholm Risager, Alkoholbehandlingen i Århus – og cand.psych., Ph.D  Helle Lindgaard. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.
Med baggrund i en kort skitsering af de problemer som et alkoholmisbrug medfører - gives et resume af metoder, mulighederne og potentialet ved at inddrage børn og familie i alkoholbehandlingen.
Se Helene Bygholm Risagers oplæg her
Se Helle Lindgaards oplæg her

Kan det være så svært - /v. specialkonsulent Kit Broholm, Sundhedsstyrelsen
Om familieorienteret alkoholbehandling. En drøftelse af muligheder og opgaver, som et hvert behandlingstilbud ideelt set bør løse (af hensyn til borgerne, koordinationen med andre instanser, det faglige omdømme/tiltrækningskraften/resultater) med hensyn til at inddrage familien i alkoholbehandlingen.
Se oplæg her

Familieterapi, hvorfor ikke - /v. overlæge Finn Zierau, Alkoholenheden, Regionhovedstaden.
Hvordan skal vi i praksis prioritere de mange krav og muligheder alkoholbehandlingssektoren stilles over for – og bør der – fagligt set – være (hvilken) en minimumstandard for behandlingsorganisationernes tilbud/opgaver i forhold til familierne.

Vores fælles omsorgsforpligtigelse over for børn i teori og praksis , herunder indberetningsreglerne – /v. ankechef Merete Pantmann fra Ankestyrelsen.
Se oplæg her