Spring til indhold
Luk

Artikler og udgivelser


Alkoholdemens
Om alkohols virkning på hjernen, og hvordan personalet kan tilgodese borgere/patienter med alkoholdemens.

Artiklen er trykt i Demens, Vol.10/nr. 1 - 2006.

Se artiklen her: Om alkoholdemens.

Ældre patienter i alkoholbehandling
En analyse af patienter behandlet i Alkoholbehandlingen viser, at ældre patienter har signifikant færre problemer i forhold til arbejde, alkohol, stoffer, kriminalitet, familie og sociale omstændigheder samt psykisk helbred.

Undersøgelsen er publiceret i Danish Medical Bulletin og forfattet af Bent Nielsen, Anette Søgaard Nielsen, Anette Lolk og Kjeld Andersen.

Læs mere: Elderly alcoholics in outpatients treatment.

Behandlingsarbejde i team - teambaseret behandling med behandlerrotation
Ny bog om teambaseret behandling sætter fokus på mulighederne i at lade et team af medarbejdere løse behandlingsopgaven, snarere end at lade én gennemgående medarbejder varetage den. Der er tale om en metode til behandlingstilrettelæggelse, som kan anvendes i mange forskellige sammenhænge, fx. samtalebaserede behandlingstilbud, social støtte og færdighedstræning mv.
Bogen er skrevet af Anette Søgaard Nielsen, centerleder i Alkoholbehandlingen.

Læs mere her: Behandlingsarbejde i team.

Tal på alkohol i kommunerne
Hvor mange unge fra din kommune blev indlagt med akut alkoholforgiftning i 2008? Hvor store er de kommunale udgifter til medfinansiering af indlæggelser som følge af alkohol? Er vi gode til at hjælpe borgere i behandling i min kommune - sammenlignet med nabokommunen?

Det er blot nogle af de spørgmål, som kan besvares med Sundhedsstyrelsens nye publikation i hånden.

Læs mere her: Tal på alkohol.

Den umotiverede patient
Motivationssamtalen - dialogeksempler fra en alkoholproblematik.

Læs Marianne Peters artikel i Sygeplejersken: Den umotiverede patient.

Sådan hjælpes børn, når mor eller far drikker - veje og genveje i et praktisk kommunalt samarbejde.
En rapport om indsigter og gode erfaringer fra Alkoholbehandlingens projekter med fokus på børn i familier med alkoholproblemer. Læs om den systematiske indsats og samarbejdet i forhold til den alkoholramte familie, skole og pasningstilbud, den kommunale forvaltning og internt i Alkoholbehandlingen.

Rapporten er udgivet af Alkoholbehandlingen, Odense Kommune - læs den her.

Rapporten kan købes - pris 55 kr. ekskl. forsendelse.  Bestilling pr. mail - Bestilling af rapport

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer
Motivational Interviewing er en faglig, klinisk metode til uddrage patientens egen motivation til at foretage adfærdsændringer med henblik på at passe på sit helbred eller opnå bedre helbred.

Læs Anette Søgaard Nielsens artikel fra Månedsskrift for Praktisk Lægegerning her.

Spørg til alkoholvaner
"Klinisk vejledning om diagnostik og behandling af alkoholproblemer"
Laminatark 1: Alkoholproblemer - opsporing, udredning og vurdering.
Laminatark 2: Sygdomme relateret til alkohol og behandling.

Materialet er udgivet af DSAM og Sundhedsstyrelsen 2010.
Det kan bestilles hos Komiteen for Sundhedsoplysning.

Samtalen om alkohol på plejehjem
"Lær at håndtere problematiske alkoholvaner på plejehjem."
Artikel af Marianne Peter i Sygeplejersken 22/2008.

Handlingsvejledning vedrørende børn
"Handlingsvejledning vedrørende omsorgssvigtede børn og børn i familier med alkoholmisbrug."
Modelprojekt "Børn i Misbrugsfamilier" 2001-2003.

Projekt "Børn i familier med alkoholproblemer"
"Børn i familier med alkoholproblemer. Den fynske samarbejdsmodel."
Alkoholbehandlingen Odense 2008.

Om skolefeer
"En skolefe - og anden støtte til børn i familier med alkoholmisbrug."
Modelprojekt "Børn i Misbrugsfamilier" 2004.

Om alkoholforebyggelse på sygehuse
Alkohol - forebyggelse på sygehus. Fakta, metoder og anbefalinger. Klinisk enhed for Sygdomsforebyggelse 2003. Læs bogen her.

Formålet med bogen er at give sundhedspersonalet et værktøj til at gennemføre en systematisk indsats over for patienter, der drikker for meget.