Spring til indhold
Luk

Forskning


Nationalt og internationalt
Alkoholbehandlingen er landskendt for sin forskning, som foregår i samarbejde med Enheden for Klinisk Alkoholforskning på Syddansk Universitet. Her er i tidernes løb gennemført flere undersøgelser, som er publiceret både nationalt og internationalt.

Afsluttede og publicerede undersøgelser
De afsluttede undersøgelser omfatter blandt andet en randomiseret undersøgelse af matchningsstrategier (tilpasning af behandling til den enkelte patient), en undersøgelse af patientens egen oplevelse af behandlingsbehov, en randomiseret undersøgelse af Minnesota-dagbehandling kontra den offentlige, ambulante behandling samt flere deskriptive undersøgelser af alkoholmisbrugere i behandling.

Aktuelt i gang
Netop nu analyseres resultaterne af en undersøgelse af effekten af at tilbyde patienterne at deres behandling kan foregå helt eller delvist via videokonference, som foregik i Alkoholbehandlingen. Alkoholbehandlingen har desuden deltaget i en randomiseret undersøgelse af nytteværdien af en udgående, opsøgende funktion i forhold til patient, der er indlagt til afrusning på psykiatrisk afdeling. Formålet med den udgående, opsøgende indsats var at motivere patienten til at fortsætte i ambulant behandling for alkoholmisbrug efter afrusningen. Også disse resultater er aktuelt ved at blive analyseret. Alkoholbehandlingen er i øjeblikket med i en tilsvarende undersøgelse af nytteværdien af en udgående, opsøgende funktion på somatisk hospital, en undersøgelse af effekten af at supplere alkoholbehandling med fysisk aktivitet, en undersøgelse af effekten af Cue Exposure som af efterbehandling (i gruppe eller via en applikation p mobil telefon), samt en randomiseret undersøgelse af kort, manualbaseret behandling tilpasset +60-årige alkoholafhængige. Alle de aktuelle forskningsprojekter er en del af RESCueH forskningsprogrammet i Enheden for Klinisk Alkoholforskning, Syddansk Universitet.