Spring til indhold
Luk

Patienttilfredshed


Om patienttilfredshed
Alkoholbehandlingen gennemfører jævnligt undersøgelser af patienttilfredsheden. I et spørgeskema beder vi patienterne om at angive, i hvilket omfang de er tilfredse med fx. modtagelsen, behandlingens indhold, kontakten med behandleren og medindflydelse på behandlingen.

Du kan læse resultaterne af patienttilfredshedundersøgelserne her: om patienttilfredshed i Alkoholbehandlingen.