Spring til indhold
Luk

Behandlerteamet


Fire forskellige typer af behandling.
Behandlerteamet arbejder med fire forskellige behandlingstyper, der alle handler om at give patienten konkrete redskaber til at fortsætte med at være ædru:
  • Kognitiv behandling

I kognitiv behandling arbejdes der med at gøre patienten mere bevidst om sammenhængen mellem tanker, følelser og handlinger, og patienten trænes i, hvordan han kan ændre forhold i sit liv og sine alkoholvaner ved at ændre sin måde at tænke på.

  • Kontraktbehandling

I kontraktbehandlingen opstiller patient og behandler i fællesskab klare mål for behandlingen og beskriver, hvilke handlinger der skal til, for at behandlingsmålene nås.

  • Støttende samtaler

        Støttende samtaler kan have rådgivnings- og omsorgsmæssig karakter og har til formål at tage hånd  om nogle af de problemer, som er pressende for patienten, og som fylder meget for patienten

 

Læs mere

Instruks individuelle samtaler

 

  • Par- og familieterapi

          Det påvirker hele familien, når et menneske drikker for meget. I familiebehandlingen deltager både den, der drikker, partneren og børnene. I familiebehandlingen fokuseres både på alkoholmisbruget og på familiens kommunikations- og interaktionsmønstre. Ved at give familien indsigt i disse mønstre bliver det muligt for den drikkende at ændre sine alkoholvaner og for familien at ændre sit samspil i positiv retning.

 

Læs mere

Instruks Par- og familieterapi