Spring til indhold
Luk

Hvis du vil vide mere

  Banner

Film, bøger, artikler, forskning og websider om graviditet og alkohol.

Gravidprojektets artikler og undersøgelser

Iversen, L et al.: Hvordan ser dine alkoholvaner ud? - Spørg til gravides brug af alkohol. Artikel i Sundhedsplejersken Nr. 5. Oktober 2010. 32. årgang. Læs Gravidprojektets artikel her

Iversen, L et al.: Graviditet og alkohol. Artikel i STOF. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet. Nr. 16. Vinter 2010/2011. Læs Gravidprojektets artikel her

Iversen, L et al.: Spørg til det usynlige problem. Artikel i Socialrådgiveren 13. 2010. Læs Gravidprojektets artikel her

Iversen, L et al.: Gravide kvinders syn på alkohol i graviditeten & Gravide får forskellige råd om alkohol. Artikler i Tidsskrift for Jordemødre. December 2011. Årgang 12. Læs Gravidprojektets artikler på side 12-16 og side 17 i tidsskriftet.

Iversen, L et al.: Graviditet & Alkohol 2010-2011. Fortællinger baseret på 30 kvalitative interviews med gravide og mødre. Læs Gravidprojektets kvalitative interviewundersøgelse her.

Kesmodel, P et al.: Alkohol i graviditeten; Holdninger, viden og informationspraksis blandt jordemødre 2000-2009. Tidsskrift for Jordemødre. Januar 2011. Årgang 121. Læs Gravidprojektets artikel her

Kesmodel, U et al.: Lack of consensus between general practitioners and official guidelines on alcohol abstinence during pregnancy. Danish Medical Bulletin 58/10. October 2011. Læs artiklen her (Gravidprojektet er medforfatter)

Kesmodel, U et al.: Manglende konsensus blandt praktiserende læger om at følge Sundhedsstyrelsens råd om fuldstændig alkoholafholdenhed under graviditeten. Ugeskrift for Læger 173/46. 14. november 2011. Artiklen er tilføjet en leder fra Sundhedsstyrelsens Else Smith. Læs artiklen her. (Gravidprojektet er medforfatter)

Websider

Den Bedste Start. Sundhedstyrelsens hjemmeside til gravide kvinder. Se siden her

Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn. På videnscenteret kan både gravide, andre borgere og fagpersoner hente viden og rådgivning på området. Se siden her

Film

Dalhoff, A: En skæv start. Film fra 1992 om Cecilies svære start på livet med en medfødt alkoholskade. Lån film på biblioteket eller kontakt evt. instruktør for køb af en kopi. Kontakt instruktør via mail info@danishdoc.dk

Dalhoff, A: Cecilies verden. Film fra 1998. Filmen er en fortsættelse af  filmen En skæv start og følger Cecilie, som nu er blevet 6 år. Lån film på biblioteket eller kontakt evt. instruktør for køb af en kopi. Kontakt instruktør via mail info@danishdoc.dk

Den snusande mamman och killen i baren. Svensk undervisningsfilm om motivationssamtalen (MI). Kan købes på Statens folkhälsoinstituts hjemmeside. Se siden her

Recovering Hope. Mødre snakker ut om FASD. Amerikansk undervisningsfilm med norske tekster. Kan bestilles hos Borgestadklinikken i Norge. Kontakt Borgestadklinikken via mail info@borgestadklinikken.no

Andre artikler, forskning, bøger og undersøgelser

Alkohol og graviditet. Hva er farlig for fosteret? Hvordan forebygge og behandle? Rapport fra en ekspertgruppe. Social- og Helsedirektoratet i Norge. 2005. Læs rapporten her

Breinholt Larsen, F et al.: Hvordan har du det? Sundhedsprofil for region og kommuner. Region Midtjylland. 2006 og 2010. Center for Folkesundhed.

Carlén, C et al.: Barnmorskans guide för samtal om alkohol. Statens folkhälsoinstitut. Sverige. 2009. Læs samtaleguiden her

Heckcher, D: Gravide med rusmiddelproblemer i Danmark. Omfang, risikovurdering og aktuel praksis: Nordisk alkohol & narkotikatidsskrift. Vol. 26. 2009.

Henderson, J et al.: Systematic review of effects of low–moderate prenatal alcohol exposure on pregnancy outcome. 2007 . Læs artiklen her

Henderson J et al.: Systematic review of the fetal effects of prenatal binge-drinking. J Epidemiol Community Health 2007;61:1069-1073. Læs resumé af artiklen her

Kesmodel, U et al.: Use of alcohol and illicit drugs among pregnant Danish women, 1998. Scand J Public Health. 2003.

Kesmodel, U.: Alkohol i graviditeten: forbrug, holdninger, information og opsporing. Ugeskrift for Læger 165/47. 2003.

Kesmodel, U.: Alkohol og graviditet. Ugeskrift for Læger. 1999;161 (36):4989-93.

Killén, K et al.: Risiko – omsorgssvikt – samspill tilknytning. Opplærings- og utviklingsarbeid i behandling av foreldre/barn med rus- og psykiske problemer og andre alvorlige psykososiale belastninger, Skien, 2010. Udgivet af Borgestadklinikken Pdf-fil herWebadresse og Maillink

Killén, K et al.: Sårbare børn. Børn, forældre og rusmiddelproblemer. Akademisk Forlag, 2003.

Kjøller, M et al. (red.): Folkesundhedsrapporten Danmark 2007. Statens Institut for Folkesundhed. Læs rapporten her

Leppo, A et al.: The rise of the total abstinence model. Recommendations regarding alcohol use during pregnancy in Finland and Denmark. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. Vol. 28. 2011. Læs artiklen her

Ortiz, L et al.: Motiverende samtal för barnmorskor. Stöd vid rådgivning om alkoholvanor. Karolinska Institutets folkhälsoakademi. 2009. Læs samtaleguiden her

Spørg til alkoholvaner diagnostik og behandling af alkoholproblemer. Dansk Selskab for Almen Medicin i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. 2010.

Strandberg-Larsen, K et al.: Notat vedrørende alkohol og graviditet. Statens Institut for Folkesundhed. 2006. Læs notatet her.

Strandberg-Larsen, K et al.: Characteristics of women who binge drink before and after they become aware of their pregnancy. Eur J Epidemiol. 2008. 23;565-572.

Thormann, I: Medfødte Alkoholskader. Omsorg og behandling. Hans Reitzels Forlag. 2006.

Weiner, L et al.: Føtalt Alkohol Syndrom. Hvordan hjælper jeg mit alkoholskadede barn. Hans Reitzels Forlag. 1996.