Spring til indhold
Luk

Fortællinger om alkohol

Banner
Alle fortællinger på hjemmesiden om alkohol og graviditet stammer fra interviews med kvinder, som Gravidprojektet i Aarhus har gennemført

Enten er kvinderne gravide, har netop født eller er småbørnsmødre. Tre ud af fire gravide har indtaget alkohol i graviditeten, men ud over det ved man kun lidt om, hvordan de ser på alkohol og graviditet. Formålet med interviewene har været at få mere viden om, hvad gravide tænker om emnet.

31 kvinder er blevet spurgt om deres viden om og holdninger til alkohol og graviditet. Desuden er de blevet spurgt om deres alkoholvaner i graviditeten og deres erfaringer i mødet med både egen læge, jordemoder, sundhedsplejerske, eventuelt socialrådgiver og misbrugsbehandler. De interviewede kvinder er enten:
  • Tilfældige gravide som er kontaktet via Jordemoderpraksis i Aarhus
  • Meget unge gravide eller unge mødre som vi har fået kontakt til via Mødrehjælpens Projekt I Gang og Sundhedsplejens mødregrupper for helt unge kvinder
  • Gravide eller småbørnsmødre som enten har haft problemer med alkohol eller andre rusmidler, før de blev gravide, i graviditeten eller efterfølgende. Disse kvinder har vi fået kontakt til via Alkoholbehandlingen, Bostedet Ellengården og Familiehuset Spanien.
Navn, alder og eventuelt antal børn er ændret for at sikre kvinderne anonymitet.

Hovedparten af interviewene er blevet til undersøgelsen, Graviditet & Alkohol 2010-2011. Fortællinger baseret på 30 kvalitative interviews med gravide og mødre.

Tak til Aarhus og til alle de kvinder som Aarhus har talt med og til alle fagpersoner, som har hjulpet med kontakten til kvinderne.