Spring til indhold
Luk

Dokumenteret viden om alkoholskader

   Fod

Hvis du som gravid drikker store mængder alkohol dagligt, er der ingen tvivl om, at det kan skade dit foster. Om det derimod er skadeligt, at du drikker dig beruset ved enkelte lejligheder eller fortsætter med at have et lille ugentligt alkoholforbrug under graviditeten er mindre klart.

En norsk og en britisk ekspertgruppe har i henholdsvis 2005 og 2007 foretaget en gennemgang af den eksisterende forskning på området.

Det gennemsnitlige forbrug af alkohol

Efter at have gennemgået den eksisterende forskning konstaterer begge ekspertgrupper, at der på nuværende tidspunkt ikke er overbevisende dokumentation for, at indtagelse af mindre end en genstand alkohol om dagen har skadelig effekt på fosteret. Alligevel ender de med to forskellige konklusioner.

En forsigtighedsbetragtning

Den norske ekspertgruppe konkluderer ud fra en forsigtighedsbetragtning, at det ikke med sikkerhed er bevist, at indtagelse af selv små mængder alkohol under graviditet er uskadeligt. Derfor bør man anbefale gravide slet ikke at indtage alkohol.

En risikovurdering

Den britiske gruppe konkluderer ud fra en risikovurdering, at der reelt ikke er påvist skadelig effekt af indtagelse af små mængder alkohol i graviditeten, og at gravide derfor sandsynligvis uden problemer kan drikke små mængder alkohol. Dog tilføjer de, at svagheder i dokumentationen udelukker, at man kan konkludere, at et alkoholforbrug på maksimalt syv genstande om ugen er risikofrit.

Ingen af de to konklusioner er forkerte. Den norske konklusion bygger på en forsigtighedsbetragtning og den britiske på en risikovurdering.


Seneste viden om det gennemsnitlige forbrug

Siden de to ekspertgruppers gennemgang af forskningen på området er der i 2012 kommet to nye større danske undersøgelser, som gør det endnu mere vanskeligt at sige noget entydigt om, hvorvidt små mængder alkohol er fosterskadeligt eller ej.

Den ene undersøgelse har påvist, at gravide har en markant øget risiko for at abortere spontant, hvis de drikker 2-3 genstande om ugen i de første 16 uger af graviditeten.

Den anden undersøgelse studerede sammenhængen mellem rusdrikning i den tidlige graviditet og 5-årige børns intelligens og fandt ingen systematisk sammenhæng men konkluderer, at 5-årige børn født af mødre, der har drukket mellem 1 og 6 genstande om ugen i graviditeten, er lige så intelligente som børn af afholdende mødre. Desuden er deres opmærksomhed og evne til at planlægge og organisere også sammenlignelige med børn af afholdende mødre. Undersøgelsen er dog siden blevet kritiseret af blandt andet to amerikanske professorer, som arbejdet inden for området. De rejser tvivl om undersøgelsens resultater, fordi skader, ifølge dem, ofte først kan konstateres væsentligt senere i barnets liv end ved en 5-årsundersøgelse.

Læs mere om undersøgelsen vedrørende alkohol og spontan abort (åbner nyt vindue)

Læs mere om undersøgelsen vedrørende alkohol og 5 årige børns intelligens m.m. (åbner nyt vindue)

Læs to amerikanske professorers kritik af undersøgelsen vedrørende de 5 årige børn (åbner nyt vindue)


Rusdrikning

En britisk/dansk ekspertgruppe har i 2007 gennemgået den eksisterende forskning om rusdrikning (fem genstande eller mere ved én lejlighed).

Ekspertgruppen konkluderer, at der ikke er solid dokumentation for, at rusdrikning giver fosterskader. Dog er der muligvis en sammenhæng mellem rusdrikning og neurologiske udviklingsforstyrrelser.

Ekspertgruppen vurderer også, at yderligere studier er nødvendige for at kunne bekræfte konklusionen, fordi deres gennemgang blot bygger på 14 studier. Disse 14 studier er svære at sammenligne. Det skyldes, at definitionen af rusdrikning ikke er enslydende i alle studierne, ligesom der er forskel på, hvor hyppigt de gravide har rusdrukket og på hvilke tidspunkter i graviditeten, det er sket.

Nederst til højre kan du downloade en oversigt over, hvad man på nuværende tidspunkt ved om alkoholforbrug og alkoholskader.