Spring til indhold
Luk

Forekomst af FAS

   Babytæer

Forekomst af Føtalt alkoholsyndrom (FAS)

I Danmark registreres der årligt kun mellem 7 og 15 nyfødte børn med FAS. Det reelle antal skønnes dog at ligge væsentligt højere. Vi kender ikke det nøjagtige tal for forekomsten af FAS, men et amerikansk estimat peger på, at forekomsten af FAS blandt levendefødte børn er 0,5-2 per 1000 nyfødte. Det svarer til, at der årligt her i landet fødes mellem 30 og 125 børn med FAS. Hertil skal lægges det langt større omfang af alkoholskadede børn, hvor skaden ikke er så stor, at den berettiger til den nævnte diagnose.

I Danmark har vi ingen officielle opgørelser over alkoholskader på fostre. En af forklaringerne er, at mange alkoholskader ikke er synlige ved fødslen og kan ændre sig i takt med, at barnet udvikler sig. Desuden er mange af skaderne ikke specifikke for alkohol, men kan også være forårsaget af mange andre forhold i graviditeten eller under barnets opvækst. Nogle fagfolk mener, at diagnosen FAS er lettest at stille, når barnet er mellem 3-12 år.