Spring til indhold
Luk

Alkohol er skadeligt for fosteret

   Fødder

Alle former for alkohol er lige skadelige for dit ufødte barn.

Set fra det ufødte barns perspektiv er alkohol helt klart det farligste af alle rusmidler - langt mere skadeligt for fosteret end f.eks. stoffer som hash, heroin og morfin.

Alkohol er alkohol

Mange tror, at det er mere skadeligt for et foster, at den gravide drikker spiritus end f.eks. vin eller øl. Det er ikke korrekt. Alle former for alkohol er lige skadelige. En genstand spiritus skader hverken mere eller mindre end en genstand øl. Vel og mærke hvis man er klar over, hvor meget en genstand fylder i glasset. Uanset hvilken form for alkohol det drejer sig om, definerer vi i Danmark en genstand som 12 gram alkohol.

Det ufødte barn er længere tid om at omsætte alkohol

Alkohol er et opløsningsmiddel som passerer gennem moderkagen til fosteret. Fosteret opnår samme alkoholkoncentration i blodet som moderen, og bliver derfor påvirket i samme grad som hende. Da fosterets lever ikke er færdigudviklet, behøver det længere tid end moderen til at omsætte den mængde alkohol, som moderen indtager.

Koncentrationen af alkohol i moderens blod afhænger ikke kun af, hvor meget hun drikker, men også af hvor hurtigt alkohol indtages, hvor meget hun vejer, hvor meget hun har spist, og hvor hurtigt hendes krop er i stand til at nedbryde alkoholen. Den samme mængde alkohol kan derfor påvirke både mødre og fostre forskelligt, fordi mennesker ikke nedbryder alkohol lige hurtigt.